Termeni si conditii

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale website-ului vawt.local.

Site-ul este administrat de o entitate persoana fizica ce nu va distribui datele furnizate catre site catre nici un tert din proprie vointa sau la solicitarea acestor terti decat in cazuri de forta majora.

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet vawt.local, numită în continuare „Site-ul”.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrare datelor inseamna stocarea lor dar fara a le folosi in alte scopuri decat cele pentru care sunt necesare  după cum puteți vedea în secțiunea 3 de mai jos.

Datele sunt colectate doar pentru statistici despre trafic si pentru o utilizare mai facila a website-ului vawt.local.

Accesând acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • IP-ul și browserul utilizat.

Comentând pe acest site, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate:

 • nume de utilizator.
 • adresa de email.
 • adresa web a site-ului persoanei care comentează.

Dacă veți publica pe Site alte date cu caracter personal, din proprie inițiativă, atunci și acestea vor fi colectate sub forma unui comentariu.

Site-ul folosește și diverse servicii adiționale pentru monitorizarea traficului și vânzări de tip marketing afiliat, dar acestea se fac prin intermediul unor fișiere tip cookie, a căror utilizare este descrisă în pagina Politica de cookies.

Noi nu avem acces la aceste date ci doar putem vizualiza o analiza a traficului pe acest website – durata vizitei, browser folosit sau dispozitivul folosit pentru navigarea pe website.

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, prelucrarea datelor se face dupa cum urmeaza:

 • IP-ul și browserul utilizat: le colectam, dar nu le folosim in nici un scop.

Temei: colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ul, fără nici un control din partea noastra.

Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului.

Google Analytics colectează IP-ul și browserul, dar le prezintă ca data statistice; nu se pot vedea date care să identifice un anumit utilizator sau alte date in care sa se regăseasca detalii despre persoana care viziteaza site-ul nostru.

Google Adsense colecteaza date nepersonalizate pentru a afisa reclame.

Citește politica Google privitoare la confidențialitate – https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

Dacă postați comentarii pe Site, noi prelucrăm datele cu caracter personal dupa cum urmeaza:

 • nume de utilizator: este colectat si vizibil pe site, dar nu il utilizam in nici un scop.
 • adresa de email: este colectată și este stocata pe server. Nu este folosita decat pentru scopuri statistice privitoare la numarul comentariilor.  Adresa de mail nu este transmisa nici unui tert!

Excepție: dacă bifați să primiți notificări de răspuns la comentariile voastre, Site-ul vă va trimite automat emailuri de notificare

 • adresa web a site-ului persoanei care comentează: poate fi introdusă opțional când lăsați un comentariu, dar nu este prelucrata ulterior transmiterii.

Temei: colectarea lor este obligatorie pentru că așa funcționează WordPress, platforma de blogging pe care este construită Site-ul. Nu puteți comenta fără a lăsa un email. Vă exprimați consimțământul vostru pentru colectarea lor în momentul când completați acele date și apăsați butonul de trimitere a comentariului. Dacă refuzați să lăsați astfel de date personale, nu comentați pe Site.

Dacă postați în comentarii sau transmiteți prin alte metode disponibile public date cu caracter personal pe Site, atunci acestea vor fi colectate, dar nu prelucrate dincolo de acest punct. Rețineți că un comentariu publicat pe Site poate fi văzut de orice vizitator și deci răspunderea privind conținutul acestora și eventualele date personale comunicate acolo vă aparține în totalitate.

 

Toate cele 3 date de mai sus – nume/mail/site web – pot fi șterse din baza de date a site-ului și de pe server la solicitarea voastră scrisă prin email pe adresa mihaiapostoliu@gmail.com.

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Sunt prelucrate atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele personale nu sunt dezvăluite nici unui terț șau entitate.

Datele personale pot fi dezvăluite la solicitarea autorităților numai dacă există un temei legal.

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt stocate pe serverele PressPI care asigură găzduirea site-ului vawt.local

Copiile de siguranță ale site-ului sunt stocate pe serverul de hosting.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Site pot fi transferate în afara României dar nu înafara UE.

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către site-ul vawt.local
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul Site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul Site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul Site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: mihaiapostoliu@gmail.com